دیدار مدیرکل صداسیما استان اردبیل و همکاران از حوزه هنری

دیدار مدیرکل صداسیما استان اردبیل و همکاران از حوزه هنری
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۵
کد خبر :  ۳۵۰۰۵۲

روابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیلروابط عمومی حوزه هنری استان اردبیل

ارسال نظر